Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Tiara Kulturális, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – rövid neve:  Tiara Kft. (székhelye: 1028 Budapest, Hunyadi János u. 29/B; telephely: 1038 Budapest, Szentendrei út 278/A; cégjegyzékszám: 01-09-161867; adószám: 10655900-2-41; pénzforgalmi számla: 10700024-04081706-51100005; elérhetőségek: rendeles@tulipen.hu; képviseli: Korenné Vass Enikő ügyvezető igazgató önállóan; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Tiara Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.tulipen.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Tulipen Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A webáruház használatával Vásárló tudomásul veszi, elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben és a jelen ÁSZF mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

Ha Vásárló elfelejti a jelszavát, Vásárló a weboldalon kérheti az „Elfelejtett jelszó” opcióval, e-mail címe megadásával az automatikus jelszóküldést. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért kizárólag a jelszó tulajdonosát terheli felelősség.

A Tulipen Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv”) szabályozza azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta Szolgáltató.

1.2. A Tulipen Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Tulipen Webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez nem szükséges regisztrálni, azonban többszöri vásárlás esetén ajánlott, hiszen a regisztráció előnye, hogy nem kell minden egyes vásárlásnál újra megadni az adatokat. Minden egyes rendeléssel a Felek között szállítási szerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

1.4. A Felek közötti egyedi szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Megrendelem” gombra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött egyedi szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is egyedi szerződésnek minősül, amelyet Vásárló Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). Az egyedi szerződések tartalmáról Szolgáltató Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

1.5. Ügyfélszolgálat: Tulipen Webáruház

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1038 Budapest, Szentendrei út 278/A.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: előzetes telefonbejelentés alapján hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00, pénteken 8:00-14:30

Telefon: +36 70 423-6525 (hétfőtől péntekig)

Internet cím: www.tulipen.hu

E-mail: rendeles@tulipen.hu

2. Regisztráció

2.1. A weboldal jobb felső részében található „Belépés” gomb megnyitásával megjelenő oldalon a „Hozz létre saját fiókot” linkre kattintva, a kitöltendő adatok megadását követően kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. Szolgáltatót Vásárló által tévesen, hiányosan és/vagy pontatlanul megadott adatokra vagy a Tulipen Webáruház webes felületén eszközölt bármilyen adatrögzítési-, módosítási hibára vagy hiányra visszavezethető károkért, így különösen, de nem kizárólagosan a szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Vásárló vállalja, hogy jelszavát körültekintően őrzi és önszántából nem engedi vagy nem adja át harmadik fél részére.

3. Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságai, jellemzői, az áruk használatára vonatkozó utasítások a konkrét árucikk információs oldalán ismerhetők meg részletesen. Ha Vásárlónak a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll a rendelkezésére. Szolgáltató által forgalmazott termék használati utasítása – ahol ezt a jogszabályok előírják – az áruhoz mellékelésre kerül. Ha Vásárló bármely okból nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezni köteles Szolgáltató vevőszolgálatánál, Szolgáltató azt pótolja. Amennyiben Vásárlónak a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, forduljon bizalommal Szolgáltató vevőszolgálatához, amelynek adatait az előző pontban találja.

3.2. A vételár mindig a webáruházban szereplő termék mellett feltüntetett, általános forgalmi adóval növelt bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A szállítási költségek feltételeiről jelen dokumentum 3.3-as pontja rendelkezik.

3.3. Szolgáltató a Vásárló által Szolgáltató weboldalán (www.tulipen.hu) megrendelt és raktáron lévő árut alapesetben a megrendelést követő 4 munkanapon belül, 8 és 16 óra között, belföldön díjmentesen házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével, esetleg saját szállítóeszközzel, ha az adott számla bruttó értéke eléri a 20 000 (húszezer) forint összeget. A szezonalitás és a raktári terheltség függvényében előfordulhat hosszabb szállítási határidő is, amelyről Szolgáltató rendszerüzenetben (elektronikus levél) értesíti Vásárlót a weboldalon történő megrendelés leadását követően. Amennyiben Vásárló a megrendelését nem Szolgáltató weboldalán keresztül adja le, hanem azt e-mailben, esetleg telefonon juttatja el Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató kizárólag a délelőtt 11:00 óráig leadott megrendeléseket dolgozza fel a megrendelés leadásának napján, majd intézkedik a kiszállításról. Ettől eltérni kizárólag Szolgáltatóval történt egyeztetést követően lehet, amennyiben Szolgáltató ezt írásban is visszaigazolja. A meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A bruttó 20 000 (húszezer) forint összeget el nem érő számla esetén a szállítási költséget Vásárló viseli oly módon, hogy a bruttó 1 520 (egyezerötszázhúsz) Ft szállítási díj a számlában feltüntetésre kerül. Ha egy Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a bruttó 20 000 (húszezer) forintértéket meghaladó számlákon szereplő termékek házhozszállítása ingyenes. (Ennek egyszerű gyakorlati oka van: egy-egy megrendelés beérkezése után Szolgáltató becsomagolja a szállítmányt és újabb csomag készítése esetében a szállítmányozó cég is külön szállítmányként kezeli és számlázza azt Szolgáltató részére. A már leadott megrendelésekhez Szolgáltatónak nem áll módjában újabb tételeket hozzátenni.)

Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és Szállító által visszaigazolt termékek szállítási díját nem befolyásolja. Vásárló a fentiektől (saját szállítóeszköz vagy szállítmányozó cég igénybevétele) eltérő egyéb szállítási módokat is megrendelhet a Szolgáltatóval írásban külön egyeztetve. Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót, hogy ezen egyéb szállítási módok igénybevétele esetén a fenti díjmentesség, illetve kedvezményes fuvardíj nem alkalmazató.

3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Szolgáltató olyan különleges esetekben előzetes tájékoztatás nélkül is jogosult árat módosítani, amikor árcsökkentést hajt végre adott napon napközben, ezzel követve, reagálva gyors piaci változásokra. Ezen esetekben a Weboldalon összeállított és rögzített megrendelés lezárásának pillanatában a rendszer által megjelenített éppen aktuális ár (vagy akciós ár) az irányadó. Az ilyen jellegű árkorrekciókból fakadó áreltéréseket visszamenőlegesen Szolgáltató nem korrigálja, vagyis korábban (az aktuális árcsökkentést megelőző időpontban) kosárba tett és lezárt megrendelések árait nem módosítja. Mindezek mellett bárminemű módosítás a már megrendelt (korábban a Weboldalon rögzített, lezárt kosár állapot) termékek vételárát nem befolyásolja, minden esetben a lezáráskori állapot az irányadó. Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Vásárló írásban elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti (ha Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap Szolgáltatótól), valamint Vásárlónak nincs Szolgáltató felé fennálló határidőn túli számlatartozása. Szolgáltatót Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért (pl. határidőn túli számlatartozás), hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6. Vásárló a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.7. Szolgáltató Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.8. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytathassa.

3.9. A rendelt termékek helyszíni átvételét Szolgáltató előzetes telefonos egyeztetés alapján hétfőtől csütörtökig 8:00-től 16:00 óráig, pénteken 8:00-tól 14:30 óráig biztosítja a 1038 Budapest, Szentendrei út 278/A. szám alatti bemutatótermében. Helyszíni átvétel esetén a megrendelések leadási határideje az átvétel időpontja előtt 2-4 nap. Amennyiben Vásárló a megrendelés során helyszíni átvételt kér, úgy a megrendelt és összekészített termékeket Szolgáltató a megadott és visszaigazolt időponttól számított legfeljebb 5 munkanapig biztosítja díjmentes átvételre. A hatodik munkanapon – amennyiben Vásárló nem veszi át az árut – a megrendelés törlésre kerül. Ebben az esetben amennyiben Vásárló továbbra is igényt tart a megrendelt termékekre, úgy azokat ismételten meg kell rendelnie az aktuálisan érvényes kondíciók szerint.

4.  Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket Szolgáltató Vásárlónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban küldi ki Vásárló által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket Vásárló személyesen is átveheti Szolgáltató bemutatótermében (1038 Budapest, Szentendrei út 278/A). A kárveszély minden esetben az áru Vásárlónak vagy megbízottjának (szállító, posta, stb.) történő átadásával száll át Vásárlóra.

4.2. Szolgáltató alapesetben a megrendelést követő 4 munkanapon belül, hétköznap reggel 8 és délután 16 óra között házhoz szállítja a raktáron lévő termékeket, amennyiben Vásárló kiszállítással kérte a rendelést. A hétvégén vagy ünnepnapokon beérkezett megrendelés az azt követő első munkanapon kerül feldolgozásra a beérkezések sorrendjében. Ugyanez vonatkozik a webáruház átmeneti zárva tartása alatti megrendelések beérkezésére. Budapest és vonzáskörzetében saját fuvareszközzel is történhet a kiszállítás, a megadott szállítási címre. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, Szolgáltatót nem kötelezik. Vásárló köteles a rendelés átvételére a szállítás időpontjában. Amennyiben Vásárló az általa megrendelt árut nem veszi át a szállítás időpontjában, már kifizetett rendelés esetében a visszaszállítás teljes költsége Vásárlót terheli, valamint csak a számla végösszegének felét követelheti vissza. Az át nem vett és még nem kifizetett megrendelés esetén a Szolgáltató veszteségét enyhítő ügymenet teljes költsége Vásárlót terheli.

4.3. A Webáruházban rendelhető termékek közül nem minden terméket tart a Webáruház raktáron, ezért ezen termékek esetében a megrendelés aktiválása után minden esetben telefonon vagy e-mailben visszaigazoljuk a szállítás várható időpontját.

4.4. Rendelés visszaigazolás: A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat Szolgáltató Vásárlónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4.5. Fizetési módok

  • Bankkártyás fizetés a CIB eCommerce rendszerén keresztül: Vásárlónak lehetősége van bankkártyájával biztonságos módon azonnal kifizetni a választott termék ellenértékét. A CIB Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.
  • Banki előre utalás/befizetés: (CIB Bank) Tiara Kft.  10700024-04081706-51300009, a közlemény rovatba kérjük beírni a megrendelés azonosítóját (visszaigazoló e-mailben található). 
  • Készpénzes fizetés átvételi ponton: előzetes egyeztetés alapján, az átvételi ponton (1038 Budapest, Szentendrei út 278/A) lehetősége van készpénzben kiegyenlíteni a vásárlás ellenértékét. Kérjük, amennyiben mód van rá, pontos összeget készítsen elő. Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 8:00-16:00-ig, pénteken 8:00-tól 14:30-ig.
  • Utólagos utalás: csak szerződéses partnerek esetében.

Késedelmes fizetés esetén Partner jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató a számlán szereplő késedelmi kamatot számol fel.

Amennyiben Vásárló a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a Ptk. 6:155 § (2) bekezdésben foglaltak szerint Vásárlótól a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget követelni. Ennek teljesítése Vásárlót nem mentesíti a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. Amennyiben Szolgáltató a költségátalányt érvényesíteni kívánja Vásárlóval szemben, úgy azt megfelelő számviteli bizonylattal kiterheli Vásárlóra. A késedelmes fizetésből eredően, ha a fentieken túl bármilyen egyéb jogi lépésre is szükség van, annak minden költsége a fizetési késedelembe esett természetes vagy jogi személyt terheli. Partnert terhelő fizetési kötelezettségekbe csak Szolgáltató által elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be.

4.6. Vásárló a megrendelés átvételét követő mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációját Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben Vásárló bármi sérülést, eltérést tapasztal a megrendelés átvételekor, Szállító Vásárló kérésére köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a Szállítót terheli a felelősség, amely kizárólag érvényes és aláírt jegyzőkönyv esetében érvényesíthető.

4.7. Vásárlók számára Szolgáltató kizárólag egyedi döntése alapján biztosíthatja az áruvisszavétel lehetőségét az igénybejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül.

5. Garancia, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, Vásárló által elérni kívánt, ám Szolgáltató által nem jelzett speciális célra alkalmas. Az átadástól számított 72 órás cseregaranciával élhet Vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség Vásárlót terheli.

6. Elállási jog


Az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül az érvényben lévő törvényi rendelkezések szerint a Vásárlónak lehetősége nyílik a rendeléstől való elállásra (a megvásárolt áru visszaküldésére). Az elállási igényt legkésőbb a rendelés átvétele utáni 14. nap végén kell elküldeni ügyfélszolgálatunkra. Az elállást a Vásárló nem köteles megindokolni. A visszaküldésnél felmerülő költségeket a Vásárló köteles megfizetni, de az elállás elfogadása esetén a rendelés teljes összege visszafizetendő a Vásárló részére (a szállítási díjat is beleértve).
Az elállás jogát csak nem romlandó, illetve természeténél fogva visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja a Vásárló, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az átvételi ponttal történő előzetes időpont egyeztetés után. Lehetőség van az elállás érvényesítésére a következő rendelés kiszállításánál is. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után a különbözeti összeg elszámolása a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyezően történik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 15 napon belül.
Vásárlónak az elállás érvényesítéséhez lehetősége van felkeresni a Tulipen Webáruház ügyfélszolgálatát a megadott elérhetőségeken, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére a lebonyolításban. Ezzel párhuzamosan fontos, hogy Vásárló az elállás tényét írásban (e-mail, postai levél) is jelezze.

7. Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás

7.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Tiara Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 5 munkanap de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a vállalkozás jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A szerződésben vagy jogszabályban meghatározott jogok és határidő.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8. Egyebek

8.1. A Tulipen Webáruház működése biztonságos, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal és minden esetben telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.3. Szolgáltató Vásárlók által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott egyéb célokból tárolja. Szolgáltató Vásárlók adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Szolgáltató Vásárlók adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről), valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályi előírások rendelkezései szerint jár el. A megvalósított adatkezelésre az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak irányadók.

8.4. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

8.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő Felek értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

8.6. Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él utólagos fizetés esetén mindaddig, amíg Vásárló Szolgáltatótól vagy Szolgáltató megbízottjától átadott-átvett termékeket Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt Vásárló az átvett termékek vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult. Vásárló köteles Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni és erről Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben a Vásárló személyében változás áll be. Vásárló tudomásul veszi, hogy Szolgáltató számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy azt megelőzően indokolt esetben, pl. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben) Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni Vásárló részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre vonatkozóan.

8.7. Ezen általános szerződési feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók, a kollíziós jogszabályok alkalmazásának kizárásával.

Budapest, 2019. június